tisdag 7 oktober 2008

Utan sol natt

DET KAN JU FÖREFALLA hårt och märkligt, att utan Jesus kommer vi till helvetet. Särskilt då om Jesus hade varit någon vem som helst, en stor religionsstiftare, en mycket vis man, en helig martyr, etc. Men Jesus är givetvis mycket mer än så. Han är helt enkelt Gud, kommen i mänsklig gestalt. Och då förstår vi också, att om vi inte har någon kontakt eller gemenskap med Gud, då kommer tillvaron att bli ett "helvete".

Någon säger: Men jag lever utan Gud och min tillvaro är inget helvete!

Fel, även om du frånsagt dig eller aldrig sökt gemenskapen med Gud, så betyder inte det att du inte fortfarande har del i hans goda gåvor åt oss här på jorden. Du befinner dig fortfarande i hans palats och kan röra dig fritt och åtnjuta det mesta av det han förordnat åt oss.

Men du kommer också att få din önskan uppfylld. Gud respekterar din fria vilja, och han har ordnat en plats i universum där du skall få leva "utan Gud", så som du ville. Där finns inget av hans goda närvaro eller goda inflytande. Där är alla helhjärtat onda, har inget samvete, känner ingen ånger. Där finns inte ens fint väder, ingen sol som lyser, inga fåglar i skyn, inget gräs som växer, ingen god mat att äta - för allt det är de goda gåvor han skänkt åt oss på denna planet, och vill du leva "utan Gud" måste du ju också räkna med att du avsagt dig allt detta goda, eller hur?

Kanske hade du inte riktigt tänkt igenom ditt ställningstagande. Att det skulle få sådana konsekvenser.

Det går ju att ändra sig, ändra inriktning i sitt liv, och slå följe med det goda och Den Gode, han som gett oss allt som är gott, här på jorden, och därefter, när denna värld har nått sin ände eller vi dör, i sin himmel.
___