tisdag 17 juni 2003

Man kommer inte till himlen på grund av sin egen godhet

MAN KOMMER INTE TILL HIMLEN på grund av sin egen godhet, utan på grund av den godhet som finns hos Jesus.

Himlen är en fullkomligt ren och helig plats. Inget orent får komma in där, för då kommer detta orena att sprida sig och fördärva himlen, precis som jorden fördärvades en gång.

Det betyder att även om man är en "god" människa här på jorden, dvs man gör så "gött en kan" och är snäll mot alla, laglydig och betalar sin skatt, så är man ändå aldrig så ren inför Gud, att man platsar i himlens heliga atmosfär.

Alla människor bär på syndens arv i sina gener. Vi är barn av Adam och Eva, och därför är vi bärare av det DNA som de förde in i mänskligheten. Vi kan aldrig komma ur det i detta livet, och vi kan heller aldrig rena oss ifrån våra egna syndförvärv, dem som vi gjort av fritt val.

Egentligen skulle vi alltså vara förlorade, om det inte vore för Jesus.

Jesus kom till oss, för att vi skulle kunna komma tillbaka till honom. Det vi inte kunde, det gjorde han. Han levde det liv vi borde ha levt, och blev därmed vår Räddare. Han gjorde det därför att han är Gud själv, i mänsklig gestalt.

I och med detta blev han den andliga stamfadern för en ny mänsklighet. Han är den "andre Adam", och han föll aldrig i synd, lät sig aldrig frestas av djävulen.

Denna nya mänsklighet fortplantar sig inte i kött och blod, utan i ande och själ. Vi som tror på honom och öppnar våra hjärtan för honom, blir nya skapelser, i vårt inre.

Detta nya gudomliga inre skall vid uppståndelsen blomma ut och klädas i en ny, ren och fullkomlig kropp, som kan gå in i den himmelska världen. Då får vi återvända till det paradistillstånd som Adam och Eva förlorade.

Detta är det frälsningserbjudande Gud ger oss, genom Jesus Kristus. Vi kan inse att vi behöver det, eller så kan vi förkasta det och gå vår egen väg. Men konsekvenserna är eviga. Vi kommer antingen till himlen, eller till den plats där ondskan för evigt skall förvaras.

Det handlar alltså inte om hur "goda" vi varit i detta liv, utan om vi tagit emot det himmelska fröet, det frö som börjar växa redan här och blommar ut helt i paradiset. Himlens invånare blir en ny människoart, och denna art härstammar andligen från Jesus.

Därför säger Bibeln: "Tro på Herren Jesus, så skall du bli frälst."
___

lördag 7 juni 2003

Kristen tro är inte en religion

KRISTEN TRO är inte en religion, utan en relation med Skaparen av universum. Hans namn är Jesus, och han blev människa och kom till oss för att vi skulle kunna komma till honom.

Alla tillber något, frågan är om Du tillber din skapare eller dig själv.

Vi är skapade för gemenskap med vår himmelske Fader och varandra. Gemenskap kan man inte uppleva utan att ge av sig själv, visa respekt, ge erkännande, etc. Gud kräver inte att vi skall krypa på knä inför honom eller späka oss eller följa ritualer. Jesus vill ha en uppriktig relation med oss, där vi växer samman med honom i en andlig symbios. Därmed förlorar vi inte vår personlighet utan finner den, sådan den verkligen är och kan bli, när den frigörs från egot och det begränsade egna intellektet.
___