onsdag 23 januari 2008

Frälsning innebär...

FRÄLSNING innebär räddning, befrielse, upprättelse, ifrån synd, sjukdom och det tillstånd av ovisshet och aningslöshet, som den naturliga människan lever i.
___