torsdag 17 februari 2005

Tro är vila

ATT TRO PÅ GUD är inget man behöver prestera, eller orka. Tron är ett vilotillstånd, medan otron är något man måste anstränga sig, ibland frenetiskt, för att upprätthålla.

Den naturliga människan varseblir Skaparens tillvaro, och formar sin bild av honom utifrån de föreställningar hon har om tillvaron. Är dessa felaktiga kan det naturliga vilseföras, och avguderi eller ateism uppstå. För att hålla dem vid liv måste dess exponenter ständigt upprepa sina otrosmantran, tysta sina protesterande samveten, och skjuta undan tanken på döden. Det är jobbigt att inte tro, och därav infinner sig också drogbehovet, behovet att dämpa de inre olustkänslorna och skaffa sig en konstlad glädje.

Den kristne är lycklig utan droger, har vila i sin själ, är orädd för döden, och umgås med Gud, i sann gemenskap med JESUS. Den kristne står på en klippa i tillvaron, en klippa som klarar stormarna.
___