söndag 8 februari 2004

Kristnad eller kristen?

MÅNGA TROR att om de blir kristna, så måste de bli precis som vi är. De tror att de måste gå till kyrkan, börja klä sig som oss, tala som oss, lyssna på vår musik, och ge oss sina pengar.

Vore det så hade jag aldrig blivit frälst. Ingen hade kunnat få mig att bli en "kyrkokristen", för kyrklighet var det jag minst attraherades av innan jag blev frälst. Och det attraherar mig lika lite nu, sedan jag blivit frälst. Den Jesus jag mötte, han hade ingen kyrka. Han hade en skara lärjungar som var och en hade blivit räddade ur det djupaste mörker av honom. (Jag talar inte om de tolv apostlarna nu, utan om de kristna som berättade om Jesus för mig). De följde honom inte för att de ville ha religion. De följde honom för att de behövde någon som kunde ge dem LIV, FRID, TRYGGHET, och HOPP.

Så om du kommer till oss för att bli frälst, då har du missförstått alltsammans. Det är bara Jesus som kan frälsa, det är bara han som kan förlåta synder och öppna pärleporten. Och när du kommit till honom, så är du hans lärjunge, inte de kristnas. HAN kommer att lära dig sin väg, leda dig, forma dig. Du skall inte bli lik någon annan, du skall bli lik Honom.

Och du skall också bli lik dig själv, för nu är du inte riktigt dig själv. Någon annan har format dig, influerat dig. Världen, samhället, uppväxten, skolan, kompisarna. Du har blivit en bild av den omgivning du rört dig i. När du kommer till Jesus kommer han att skala bort det som inte är du, det som är främmande för ditt innersta väsen. Han kommer att raffinera och ta fram ditt verkliga jag, det du aldrig vågat eller kunnat få fram. Jesus är ju vår Skapare, så vem vet bättre än honom vad vi verkligen är, och vad vi verkligen vill, och vad vi är bestämda till.

Så gå till Jesus, tala med honom som är din bäste vän. Sedan kanske vi möts eller inte möts, det bestämmer du och Jesus tillsammans.

Om du vill bli frälst nu, så finns det lite hjälp här:
http://bibeltemplet.net/fralst.html
___