lördag 7 juni 2003

Kristen tro är inte en religion

KRISTEN TRO är inte en religion, utan en relation med Skaparen av universum. Hans namn är Jesus, och han blev människa och kom till oss för att vi skulle kunna komma till honom.

Alla tillber något, frågan är om Du tillber din skapare eller dig själv.

Vi är skapade för gemenskap med vår himmelske Fader och varandra. Gemenskap kan man inte uppleva utan att ge av sig själv, visa respekt, ge erkännande, etc. Gud kräver inte att vi skall krypa på knä inför honom eller späka oss eller följa ritualer. Jesus vill ha en uppriktig relation med oss, där vi växer samman med honom i en andlig symbios. Därmed förlorar vi inte vår personlighet utan finner den, sådan den verkligen är och kan bli, när den frigörs från egot och det begränsade egna intellektet.
___